Zorgaanbieders bundelen krachten voor inwoners Noordoostpolder en Urk

za 29 feb 2020, 08:14 UUR

Diverse zorgpartijen in Noordoostpolder en Urk hebben de krachten gebundeld en willen samen zorgen voor een compleet en op elkaar aansluitend aanbod van zorg en behandeling voor inwoners van genoemde gemeenten. Een indrukwekkende lijst van zorgverlenende partijen hebben de intentie uitgesproken met elkaar aan de Urkerweg in Emmeloord een Gezondheidscentrum te bouwen. Een gezondheidscentrum van waaruit zij diverse vormen van zorg, behandeling en dienstverlening integraal aanbieden met de nadruk op samen.

Het gaat over de samenwerkingspartners B. Braun / Elyse Klinieken Emmeloord,  Antonius Zorggroep, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Revalidatie Friesland, ambulancedienst van GGD Flevoland, Spoedapotheek Emmeloord, Medrie (verantwoordelijk voor de huisartsenpost), Huisartsenpraktijk Kuiken en de Valk, Huisartsenpraktijk Nielen en Huisartsenpraktijk Schaafsma en de GGz Centraal.

Visie
Onlangs kwamen partijen bijeen om nader inhoudelijk kennis te maken en een gezamenlijke visie te ontwikkelen van waaruit zij het Gezondheidscentrum willen ontwikkelen. Hier waren ook patiënten belangenorganisaties, regionale welzijnsorganisaties, het Zilveren Kruis en vertegenwoordigers van de gemeenten Nooroostpolder en Urk bij aanwezig. Naast poliklinische zorg, dagverpleging en revalidatie moet er ook een spoedpost voor eenvoudige, niet complexe chirurgie komen in het nieuwe gezondheidscentrum. Betrokken partijen hebben een projectleider aangetrokken en een plan van aanpak opgesteld. Diverse werkgroepen met vertegenwoordiging vanuit de samenwerkingspartners gaan aan de slag met meerdere thema’s, zoals bouw en inrichting, zorg en behandeling, personeel, E-health en (zorg)technologie en facilitaire zaken. Eind maart moet al een zogenoemd Programma van Eisen voorliggen. Binnen drie jaar moet het Gezondheidscentrum er staan.

“We zijn al langere tijd met elkaar in gesprek. Het faillissement van de MC Groep heeft een en ander in de stroomversnelling gebracht. Het is nu belangrijk snel en zorgvuldig met partijen flinke stappen te maken. De inwoners van Noordoostpolder en Urk kunnen straks thuis of dichtbij huis die gespecialiseerde zorg en behandeling ontvangen die nodig is. Dat is wel zo fijn, voor zowel hen als voor familie en vrienden.”, zegt Marcel Kuin voorzitter van de Stuurgroep Gezondheidscentrum en bestuurder van Antonius Zorggroep.

Gezondheidsplein
De gemeente Noordoostpolder, eigenaar van het gebouw van het Dokter Jansencentrum, heeft de wens geuit de hierin nog gevestigde zorg- en welzijnsorganisaties ook graag te verhuizen naar de Urkerweg. De hier nog braakliggende kavels zijn eigendom van de Antonius Zorggroep en Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De gemeente is in gesprek met partijen om huisvesting mogelijk te maken in een ander te realiseren gebouw naast het nieuwe centrum. Deze clustering van zorg- en welzijnsorganisaties aan de Urkerweg heeft van de gemeente de naam ‘Gezondheidsplein Noordoostpolder’ gekregen.

Afbeelding Zorgaanbieders bundelen krachten voor inwoners Noordoostpolder en Urk
facebooktwitteryoutube