Werkzaamheden fietspad N712 Gemaalweg

wo 12 feb 2020, 15:46 UUR

Het fietspad langs de Gemaalweg is toe aan groot onderhoud. In voorbereiding hierop worden de bomen tussen de rijbaan en het fietspad, tussen Rutten en de Lemsterweg, gekapt.

De werkzaamheden duren van 17 februari tot en met 13 maart. Het fietspad wordt uit veiligheidsoverwegingen afgesloten voor alle gebruikers. Op de Gemaalweg wordt één rijbaan deels afgezet waardoor enige vertraging kan plaatsvinden.

De werkzaamheden worden in twee delen uitgevoerd. Van 17 februari tot en met 28 februari worden de bomen gekapt. Van 9 tot en met 13 maart worden de boomstronken verwijderd. De afsluiting van het fietspad geldt alleen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur. Aanwonenden en/of bestemmingsverkeer kunnen onder begeleiding gebruik blijven maken het fietspad. Het overige fietsverkeer wordt omgeleid via de Ruttenseweg en de Lemsterweg. Omleidingsborden geven ter plaatse de routes aan.

De te kappen populieren (180 stuks) staan tussen de rijbaan en het fietspad. De bomen zijn aan het einde van hun levensduur. Hierdoor vormen ze een gevaar voor (brom)fietsers tijdens harde wind en regen door afbrekende takken. Daarnaast zorgen de boomwortels voor schade aan het fietspad.

Onderhoud aan het fietspad zal naar verwachting eind 2020 / begin 2021 gebeuren. Het fietspad wordt dan gedeeltelijk vervangen, daar waar schade aan het beton is ontstaan door de wortels. In de volgende winter worden er bomen terug geplant.

Afbeelding Werkzaamheden fietspad N712 Gemaalweg
facebooktwitteryoutube