Visie op de gezondheidzorg in Noordelijk Flevoland

zo 16 feb 2020, 09:23 UUR

Verschillende cliënten- en patiëntenraden hebben samen met de gemeenten Noordoostpolder en Urk en hun adviesraden sociaal domein een visie op de gezondheidszorg in Noordelijk Flevoland opgesteld. Binnenkort staat de visie op de agenda van de gemeenteraad Noordoostpolder. En wordt deze verstuurd naar de gemeenteraad Urk. De beide colleges willen deze visie als uitgangspunt gebruiken voor het behartigen van de belangen van de inwoners.

Wethouder Marian Uitdewilligen en wethouder Freek Brouwer: ”Hoewel we als gemeenten niet verantwoordelijk zijn voor het aanbod van bijvoorbeeld de ziekenhuiszorg, zetten we ons wel in voor goede zorg aan de inwoners. We hebben daarom de verschillende cliëntenraden en adviesraden sociaal domein gevraagd mee te denken over wat belangrijk is voor de gezondheidszorg voor onze inwoners. Met deze visie willen we in gesprek met de zorgaanbieders als het Antonius ziekenhuis, de huisartsen en Zorggroep Oude en Nieuwe Land. En natuurlijk ook de zorgverzekeraar Zilveren Kruis die de zorg inkoopt bij de zorgaanbieders.”

De inwoner centraal

Voor de cliënten- en patiëntenraden is het belangrijk dat de inwoner centraal staat in de zorg. Dat er verder gekeken wordt dan alleen de kwaal, maar bijvoorbeeld ook hoe iemand in het leven staat en naar het netwerk van de inwoner. Het is ook belangrijk dat de inwoner samen met zijn netwerk beslist over de zorg. Dat de zorg snel geboden wordt. Dat deze zo thuis mogelijk is, specialistische zorg op een acceptabele afstand en acute zorg altijd beschikbaar is. En bovenal dat er een goede samenwerking is tussen de verschillende vormen van zorg zoals de ziekenhuiszorg, huisartsen en thuis- en revalidatiezorg. Zodat er een breed en zo volledig mogelijk zorgaanbod is in Noordelijk Flevoland.

Visie van cliënten- en patiëntenraden

De Cliëntenraad Antonius Zorggroep, Cliëntenraad Zorgroep Oude- en Nieuwe Land,
Cliëntenraad Medrie, Patiëntenfederatie Flevoland, Adviesraad Sociaal Domein Urk en
Participatieraad Noordoostpolder gingen de afgelopen maanden met elkaar in gesprek om de visie op de gezondheidszorg in Noordelijke Flevoland op te stellen.

Afbeelding Visie op de gezondheidzorg in Noordelijk Flevoland
facebooktwitteryoutube