Urk pakt belangenverstrengeling wethouders aan

di 22 dec 2020, 08:12 UUR

Urk - Het college van Urk heeft de taken van de wethouders en burgemeester opnieuw verdeeld. Dit in verband met de integriteit en mogelijke belangenverstrengeling.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een risicoscan van alle collegeleden laten opstellen. De scan is uitgevoerd door onderzoeksbureau Necker van Naem. Op basis van de uitkomsten en adviezen van Necker van Naem heeft het college onder andere besloten tot een aanpassing van de portefeuilleverdeling.
Bestuur en politiek hebben een voorbeeldfunctie. 'Daarom hebben wij besloten onze intenties in daden om te zetten', zegt burgemeester Cees van den Bos. Onderzoeksbureau Necker van Naem heeft een ‘stappenplan’ voor de gemeente uitgezet. Het college van burgemeester en wethouders neemt daarin het voortouw. Dit ‘stappenplan’ – ook bekend als deel 2 van het rapport van Necker van Naem – wordt besproken met de gemeenteraad en op dat moment ook openbaar.

Van den Bos: 'Integriteit is een belangrijk onderwerp, waar we veel tijd en energie in steken. Met de gemeenteraad gaan we daarover binnenkort weer in gesprek. Het college richt zich eensgezind, met vertrouwen en enthousiasme op de ambities van de gemeente Urk. Daar zijn we echt weer aan toe!’

Concreet betekent de veranderingen dat wethouder Nathanael Middelkoop in verband met een familierelatie in het gemeentehuis de primaire verantwoordelijkheid voor Leerlingenvervoer moet afstaan. Deze wordt toegevoegd aan de portefeuille Sociaal Domein. Middelkoop houdt afstand van zaken die eventueel spelen ten aanzien van bedrijven waar een familierelatie werkzaam is. De wethouder is geen gesprekspartner voor de Stichting Visserijdagen zo lang een familierelatie daar bestuurslid is.
Wethouder Freek Brouwer is momenteel voorzitter van de Loopgroep Urk. Hij legt deze functie op korte termijn neer om potentiële belangenverstrengeling in geval van bestuurlijke aansprakelijkheid bij eventuele calimiteiten te voorkomen.

Op de website van de gemeente Urk wordt vermeld dat wethouder Post jr. geregeld werkzaamheden verricht voor Gerrit Post Dienstverlening VOF, Hoekstra Assurantiën BV te Urk via Makelaardij De Munt te Emmeloord en voor Hoekstra Taxaties te Emmeloord, en dat er incidenteel sprake is van andere opdrachtgevers. De wethouder is gedurende zijn wethouderschap niet als makelaar actief op Urk.
Post is wel als taxateur actief op Urk, i.v.m. behoud licentie als Register Taxateur en zijn toekomst na de politieke carrière. De burgemeester wordt per kwartaal geïnformeerd over de door de wethouder op Urk verrichte taxatiewerkzaamheden en verdiensten en overdraagt jaarlijks een tussen vennoten uitgesplitste accountantsverklaring. De portefeuilleonderdelen “grondverkopen (wonen)”en “Vergunningverlening/WABO” worden voor de resterende collegeperiode overgedragen aan een collegaportefeuillehouder.


Bron: NDC Mediagroep


Afbeelding Urk pakt belangenverstrengeling wethouders aan
facebooktwitteryoutube