Taalmakelaar levert bouwstenen voor taalbeleid

zo 04 okt 2020, 10:50 UUR

De gemeenteraad wil graag dat er een integraal taalplan komt voor de gemeente Noordoostpolder. Hierin komt te staan hoe de gemeente omgaat met laaggeletterdheid, taalachterstanden en taallessen voor statushouders en arbeidsmigranten.
Na een bijeenkomst met de raadscommissie, verschillende taalaanbieders en cursisten is besloten dat er eerst een taalmakelaar zou worden aangesteld: Esther Schurink. Zij heeft met ruim 60 mensen gesproken en daarmee veel input opgehaald voor het te ontwikkelen taalplan. Dat heeft er toe geleid dat de taalmakelaar in haar onderzoeksrapport aan de gemeente conclusies en aanbevelingen doet, die als input kunnen dienen voor het op te stellen Taalplan.


Het college stuurde dinsdag het Adviesrapport ‘Bouwstenen Taalbeleid gemeente Noordoostpolder’ naar de gemeenteraad.
Wethouder Wijnants: "Het beheersen van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen. Het is mooi om te zien dat veel vrijwilligers en het Huis voor Taal zich daarvoor inzetten. Het speelveld blijkt complexer dan gedacht en vraagt om meer afstemming en sturing."

Resultaten van het onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat er wel al veel taallessen worden aangeboden op verschillende plekken en op verschillende manieren, maar dat er meer maatwerk kan worden aangeboden. Wanneer taalaanbieders meer en effectiever samenwerken is er een flexibeler aanbod mogelijk. Bij het motiveren van taalvragers kunnen werkgevers en andere belanghebbenden een belangrijke rol spelen. Ook adviseert Esther Schurink om met ‘taalambassadeurs’ te gaan werken. Zij kunnen mensen bijvoorbeeld vanuit eenzelfde land van herkomst motiveren en de voordelen van een betere integratie aangeven. Door dat te doen vanuit de belevingswereld van mensen uit de verschillende culturen, van mens tot mens, zou dat, volgens het onderzoek, een effectievere wervingsmethode zijn.
Tenslotte benadrukt Esther Schurink dat het inrichten van een ‘taalloket’ handig kan zijn. Hier moet iedereen terecht kunnen of naar doorverwijzen. Dat zorgt er voor dat het aanbod van taal overzichtelijk en voor iedereen toegankelijk wordt.

Gemeenteraad bespreekt aanbevelingen en conclusies
Op maandag 30 november gaat het college met de gemeenteraad in gesprek. Er wordt dan gesproken over wat men van de conclusies en aanbevelingen vindt en welke keuzes de gemeenteraad wil maken. En dus ook over hoe het definitieve plan verder kan worden uitgewerkt.
Voor die tijd gaat het college nog over het rapport praten met de belangrijkste instellingen die hieraan mee werkten, zodat ook hun reactie kan worden meegenomen in dat gesprek.

Afbeelding Taalmakelaar levert bouwstenen voor taalbeleid
facebooktwitteryoutube