Sluitende meerjarenbegroting dankzij forse bezuinigingen

zo 18 okt 2020, 09:18 UUR

Gemeente Noordoostpolder heeft een traditie van duurzaam sluitende programmabegroting en acceptabele tariefstellingen voor haar inwoners en bedrijven. En ook in 2021 zet de gemeente deze lijn voort, maar daarvoor moest wel fors bezuinigd worden in de structurele uitgaven. De robuuste financiële positie blijft overeind en geeft comfort bij (onverwachte) tegenvallers en risico’s. Wethouder Hans Wijnants: “Vooraf sparen voor een specifiek doel, haalt de grootste druk van de begroting. Dat wij in Noordoostpolder zo werken, maakt nu het verschil. En dus kunnen we zelfs in deze tijd een sluitende meerjarenbegroting presenteren.” De gemeenteraad besluit in november over de vaststelling van de begroting 2021.

Van perspectiefnota naar begroting

De perspectiefnota 2021 – 2024 toonde al dat de gemeente voor een opgave stond. Door de oplopende kosten in het sociaal domein en een onvoldoende dekkende algemene uitkering van het Rijk. Ook voor andere taken zoals onderwijshuisvesting blijven de middelen van het Rijk achter. Dat geeft redenen om tot bezuinigingen over te gaan en zo de inkomsten en uitgaven ook in 2021 sluitend te hebben. Die zijn in deze begroting voor 2021 vertaald. Het gaat dan om bezuinigingen in het sociaal domein, onder ander door de vraag minder te laten groeien. Maar ook om bezuinigingen in de overige programma’s. Totaal oplopend van 2,1 mln in 2021 tot ruim 3,8 mln in 2024.

Ruimte om te investeren

Gelukkig is er ook nog steeds ruimte om te investeren op tal van gebieden: In veiligheid en volksgezond, in het sociaal domein, maar dan met kleinere budgetten, in een aantrekkelijk centrum voor Emmeloord, in goede onderwijshuisvesting met een campus in Emmeloord, in een volledig vernieuwd duurzaam Bosbadhal en meer.

“We houden vast aan onze eigen kracht en vindingrijkheid, die er tot nog toe voor heeft gezorgd dat we onze inwoners goede voorzieningen kunnen bieden, met tarieven en belastingen op een aanvaardbaar niveau”, zegt wethouder Hans Wijnants.
De tarieven voor rioolheffing blijven ongewijzigd. De tarieven voor afvalstoffenheffing stijgen gemiddeld 3,1%. De OZB wordt gecorrigeerd voor de inflatie en de korting die het Rijk toepast en stijgt 2,9%.

Corona-reserve

Wat de effecten van de coronapandemie in 2021 zullen zijn, blijft lastig inschatten. De begroting is dan ook gebaseerd op het reguliere werk van de gemeente. De gemeente reserveert wel € 2 miljoen in een ‘corona-reserve’. Wethouder Hans Wijnants: “Het is een tegenvaller op alle fronten. Met op de eerste plaats de volksgezondheid, maar ook maatschappelijk en economisch. Dat is natuurlijk van invloed op de gemeentelijke financiën.”

Afbeelding Sluitende meerjarenbegroting dankzij forse bezuinigingen
facebooktwitteryoutube