Raadscommissie bespreekt de Mobiliteitsvisie

zo 02 mei 2021, 08:10 UUR

Eind mei/begin juni ligt de keuzenota van de Mobiliteitsvisie voor aan de raadscommissie. De Mobiliteitsvisie is het kader voor een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. In de visie staan de belangrijkste ontwikkelingen, keuzes en opgaven die er op de lange en middellange termijn zijn voor onze mobiliteit. Na bespreking van de visie in de raadscommissie legt het college van burgemeester en wethouders rond de zomer de aangepaste Mobiliteitsvisie 2050 ter inzage voor iedereen. In het najaar neemt de gemeenteraad er een besluit over.  

Gaan voor duurzame verkeersoplossingen
Wethouder Anjo Simonse: “Er spelen verschillende verkeersvraagstukken en het is verleidelijk om deze direct op te lossen, maar om ervoor te zorgen dat de oplossingen ook lang mee kunnen stellen we eerst samen een visie op mobiliteit op.”
De Noordoostpolder is een relatief jonge gemeente die in een korte periode op de tekentafel is ontworpen. Het gebruik van het gebied is veranderd en daarmee ook de eisen aan hoe we ons in het gebied verplaatsen. En ook nu spelen er maatschappelijke trends en technologische innovaties die van invloed zijn. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe manieren van vervoer als de e-bike en elektrische scooters. Maar ook de manier waarop we zijn gaan werken en winkelen is van invloed op de manier waarop we ons bewegen in een gebied.

Aansluiten bij behoeften en wensen inwoner en ondernemers
Om aan te sluiten bij de behoeften van de inwoners en ondernemers zijn er voor de Mobiliteitsvisie verschillende gesprekken gevoerd met onder andere de dorpen, Provincie, Rijkswaterstaat, Waterschap, gemeente Urk, Dorpenoverleg, Veilig Verkeer Nederland, Cumela, LTO, Centrummanagement Emmeloord en de onderwijssector.

Na de visie het Mobiliteitsplan 2030
Met de Mobiliteitsvisie 2050 ligt er straks een robuuste basis voor meer concrete verkeersmaatregelen voor de komende tien jaar. Deze krijgen vorm in het Mobiliteitsplan 2030. Dit plan bevat dan onder andere een gedetailleerde wegencategorisering, een definitief voorstel voor het hoofdfietsnetwerk en inrichtingsprincipes voor de infrastructuur in de gemeente.
Gekoppeld aan het Mobiliteitsplan komt er ook een Uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen inclusief een financiële raming, passend binnen de lange termijn kaders uit de Mobiliteitsvisie.
Ook bij het opstellen van het Mobiliteitsplan worden vertegenwoordigers van de dorpen, ondernemers en belangenorganisaties betrokken.

Afbeelding Raadscommissie bespreekt de Mobiliteitsvisie
facebooktwitteryoutube