Plan voor Dokter Jansenpark met 250 woningen

zo 30 mei 2021, 09:55 UUR

Op het terrein van het Dokter Jansenziekenhuis in Emmeloord moet een park komen, met daarin vijf clusters van in totaal 250 woningen. Dat is het plan dat stedenbouwkundige Joram van Otterloo donderdagavond heeft gepresenteerd aan de commissie wonen van de gemeenteraad van Noordoostpolder.

De naam Dokter Jansen keert terug in de naam van het park, Dokter Jansenpark. Uit een enquête, circa 1.500 mensen hebben hiervoor geswiped, bleek deze naam het populairst. Ook wordt er gekeken of diverse elementen van het ziekenhuis terug kunnen keren in het park. Daarnaast wordt bekeken of kunst uit het ziekenhuis een plek kan krijgen in het park en of er bijvoorbeeld sloopafval gebruikt kan worden voor de paden.

Ieder cluster heeft een eigen binnentuin. De woningen zijn een mix van huur en koop. Gemikt wordt op een diverse doelgroep, van starter tot senior. De clusters variëren in hoogte, waarbij het complex bij de Urkerweg met acht verdiepingen het hoogst is. Daarna loopt het af. De bedoeling is een soort toegangspoort te maken. Ook Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) gaat nieuw bouwen, waarbij er begeleid wonen komt. Deze woningen worden bij de 250 geteld.

Het is de bedoeling dat er gefaseerd wordt gestart met de bouw. Zo kan het eerste cluster al gebouwd worden op het huidige parkeerterrein, terwijl het voormalige ziekenhuis nog gesloopt moet worden. Volgens planning moet dit eerste cluster ergens in 2023 gereed zijn.


Bron: NDC Mediagroep

Afbeelding Plan voor Dokter Jansenpark met 250 woningen
facebooktwitteryoutube