Open Middag opslag van stroom in batterij

zo 30 aug 2020, 08:34 UUR

Emmeloord - Op de Gemeentewerf naast de milieustraat is zaterdagmiddag 5 september een Open Dag met informatie en beelden over opslag van stroom in een batterij, Flextore.

Het bijzondere van deze batterij is het potentieel om, na verdere ontwikkeling, zeer lage opslagkosten per kWh mogelijk te maken. Dit is mogelijk twee tot drie keer lager dan de kosten zoals gangbaar bij conventionele technologieën. Dat is belangrijk voor de economische haalbaarheid van zo’n systeem. Om de energietransitie te kunnen maken is heel veel opslagcapaciteit nodig, maar dat gaat alleen lukken als de technologie economische voordelen biedt.

De lage opslagkosten worden gerealiseerd door een combinatie van factoren: De keuze voor het flow batterij concept, de keuze voor waterstof en broom als actieve materialen (die beide extreem goedkoop en volop beschikbaar zijn) en tenslotte het gepatenteerde ontwerp van Elestor.

Het oorspronkelijke doel was om deze batterij fysiek bij de Gemeentewerf in Emmeloord te plaatsen. De technologische ontwikkelingen hebben veel meer tijd gekost dan voorzien en het projectconsortium wil, binnen de resterende projecttijd, toch graag zoveel mogelijk de beoogde testen uitvoeren. Om dat doel te realiseren is het handiger en bespaart het veel tijd om de batterij niet in Emmeloord te plaatsen, maar de batterij op afstand te testen middels stuursignalen vanuit de Gemeentewerf Emmeloord. Omdat het elektriciteitsnetwerk nationaal met elkaar verbonden is, is het voor de testen niet van wezenlijk belang dat de batterij op de Gemeentewerf staat.

Het consortium hecht grote waarde aan de beleving van de bevolking met een dergelijke accu in de nabijheid, want maatschappelijk draagvlak is voor deze technologische ontwikkelingen van groot belang. Daarom zal op de oorspronkelijke locatie te Emmeloord specifiek aandacht aan deze batterij worden besteed. Dat gebeurt op zaterdagmiddag 5 september.

Er wordt deze dag gezorgd voor contact met de batterij in Arnhem, zodat geïnteresseerden een goede indruk kunnen krijgen van deze nieuwe technologie en kennis kunnen maken met de mogelijkheden van deze speciale batterij. Deskundigen zijn ter plaatse on informatie te geven en toelichting te geven op vragen van het publiek.

Verder vinden er belevingsonderzoeken plaats met onder meer bewoners in Emmeloord en is er van 15.30 tot 17.30 uur een paneldiscussie. Onderwerpen, die onder meer aan de orde komen, zijn: De inzet van duurzame energie; opslag van groene stroom uit duurzame bronnen; veiligheid; verkrijgbaarheid van grondstoffen; economische aspecten en initiatieven van energiecoöperaties.

Belangstellenden om zitting te nemen in het panel kunnen zich per e-mail wenden tot voorzitter@energiepioniers-nop.nl.


Bron: NDC Mediagroep
Afbeelding Open Middag opslag van stroom in batterij
facebooktwitteryoutube