Ontwikkelingen Dokter Jansencentrum

zo 16 feb 2020, 09:14 UUR

Verschillende zorgpartijen zijn met elkaar in gesprek over de zorg in Noordelijk Flevoland. Het is de bedoeling om nog meer de onderlinge samenwerking op te zoeken voor een zo breed mogelijk zorgaanbod. Hiervoor willen de zorgaanbieders ook fysiek bij elkaar in de buurt werken op een zogeheten gezondheidsplein. Een gezondheidsplein met polikliniek, huisartsen en andere zorgverleners. Dit plein moet gebouwd worden aan de Urkerweg 4, waar de Antonius Zorggroep al een eigen polikliniek heeft. Afhankelijk van deze ontwikkeling komt de locatie van het Dokter Jansencentrum vrij voor herontwikkeling tot een woonlocatie.

Uitgangspunten voor herontwikkeling
Voor het herontwikkelen van deze locatie heeft het college alvast uitgangspunten opgesteld. Zo moeten eventuele nieuwe plannen rekening houden met de bestaande landschappelijke structuur, met de omgeving en moeten er woningen komen voor verschillende doelgroepen. Zodra duidelijk is wanneer de locatie vrij komt voor herontwikkeling betrekt de gemeente belanghebbenden en belangstellenden bij het ontwikkelproces.
In maart liggen de uitgangspunten voor herontwikkeling voor aan de gemeenteraad.

Afbeelding Ontwikkelingen Dokter Jansencentrum
facebooktwitteryoutube