Ontwikkelagenda Krachtig tegen armoede geëvalueerd

zo 16 feb 2020, 09:17 UUR

Dankzij de Ontwikkelagenda ‘Krachtig tegen armoede’ is de ondersteuning van kinderen in armoede verbeterd. Daarnaast loopt er een proef waarbij huishoudens gratis in gesprek mogen met een bespaarexpert. En is er een start gemaakt met het verbeteren van de dienstverlening. Dit is een greep uit de maatregelen die staan in de evaluatie van de Ontwikkelagenda die het college ter informatie aan de gemeenteraad voorlegt.

Samen met mensen in armoede en ondersteunende partijen

Wethouder Marian Uitdewilligen: “Om armoede te voorkomen ondersteunen we inwoners met scholing of bij het vinden van werk. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren met verschillende partijen die zich inzetten voor mensen die in armoede leven of problematische schulden hebben, de Ontwikkelagenda opgesteld. Dankzij hun betrokkenheid en inzet hebben we veel ideeën uit deze agenda kunnen vertalen naar bijvoorbeeld een nieuwe Meedoenregeling en het aanpassen van onze dienstverlening. Ontzettend fijn dat we samen kunnen werken aan het voorkomen van armoede. We willen graag dat iedereen mee kan doen in Noordoostpolder.”

Ondersteuning aan kinderen in armoede

Voor kinderen in armoede is een speciaal meedoenpakket samengesteld. Vorig jaar maakten ruim 400 kinderen gebruik van de meedoenbon van €350. Deze kunnen ze inwisselen voor sport- en cultuurlessen. Ook kregen 354 kinderen een fiets, 43 kinderen een computer en 97 kinderen konden hun zwemdiploma A halen.

Hoe nu verder?

De zeven bij de ontwikkelagenda betrokken werktafels zijn inmiddels niet meer onder de naam ‘werktafel’ actief. Wel gaan sommige groepen onafhankelijk verder. Daarnaast blijft het college samen met partners, ervaringsdeskundigen en inwoners werken aan een goede uitvoering van het gemeentelijk minimabeleid. De inzichten uit de evaluatie worden gedeeld met de raad en dit jaar meegenomen in een aangepast deelplan minimabeleid.

Afbeelding Ontwikkelagenda Krachtig tegen armoede geëvalueerd
facebooktwitteryoutube