Onderhoud Swifterringweg uitgesteld

zo 02 mei 2021, 08:14 UUR

Het onderhoud van een deel van de Swifterringweg en het gehele naast de weg gelegen fietspad wordt door Provincie Flevoland enkele maanden uitgesteld. De asfalteringswerkzaamheden en de werkzaamheden aan het fietspad zouden op maandag 3 mei a.s. starten.

Er is discussie ontstaan over de inschrijving van de aannemer aan wie Provincie Flevoland voornemens was het werk te gunnen. Om deze reden is de voorgenomen gunning ingetrokken. In verband met de korte periode die op dit moment nog rest tot aan de oorspronkelijke startdatum van 3 mei 2021 ziet de Provincie zich genoodzaakt de planning voor de uitvoering van het werk te herzien. Het kan enkele maanden duren voordat er gestart wordt met de werkzaamheden.

Over de werkzaamheden
Het traject van de uit te voeren werkzaamheden aan de Swifterringweg ligt tussen de tunnelbak van Observatorium Robert Morris tot aan de gemeentegrens tussen Lelystad en Dronten. Voor het fietspad is dat het traject vanaf het Observatorium Robert Morris tot de aansluiting van het fietspad op de Randweg in Swifterbant. De asfaltverharding van zowel de weg als het fietspad vertoont gebreken en moet worden vervangen. Daarnaast worden maatregelen genomen om de veiligheid op de Swifterringweg te vergroten.

Afbeelding Onderhoud Swifterringweg uitgesteld
facebooktwitteryoutube