Nieuwe rotonde Espelerweg

zo 15 mrt 2020, 09:22 UUR

Op 23 maart start de aanleg van de rotonde op de Espelerweg. Emmelhage fase 2 breidt verder uit. Daarom is het noodzakelijk een veilige aansluiting te maken op de Espelerweg bij de Nieuwlandenlaan. Tijdens het werk kan het autoverkeer er gewoon langs. Wel geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Half juli moet de rotonde klaar zijn.


Afsluiting fietspad Espelerweg en ingang Nieuwlandenlaan

Een gedeelte van het fietspad langs de Espelerweg wordt tijdelijk afgesloten. Dit is nodig omdat kabels en leidingen verlegd worden. Fietsers leiden we om door de wijk via Ameland en Hunsingo. Verkeer van en naar de  Nieuwlandenlaan wordt omgeleden via de Dr. W.M. Verhaarlaan.

Afbeelding Nieuwe rotonde Espelerweg
facebooktwitteryoutube