Nieuwe koers afvalinzameling

za 14 dec 2019, 07:37 UUR

Op naar 60 kilo restafval in 2025 met Recycle-tarief


Hoe minder restafval, hoe beter voor het milieu en straks ook voor de portemonnee. Het college stelt de gemeenteraad een nieuwe koers voor afvalinzameling voor: het Recycle-tarief. De raad neemt in januari een besluit over het voorstel.

Wethouder Anjo Simonse: “De afgelopen jaren is de hoeveelheid restafval per persoon al flink gedaald. In 2017 kreeg elk huishouden extra bakken aan huis voor papier en voor plastic, blik en drinkpakken. Hierdoor hebben we nu jaarlijks gemiddeld 100 kilo restafval per persoon minder dan een aantal jaar geleden. In 2015 hadden we gemiddeld 240 kilo restafval per persoon. In 2018 is dat gedaald naar 140 kilo per persoon. Daar mogen we trots op zijn. De ambitie in Noordoostpolder is om in 2025 nog maar 60 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. Gezien de landelijke ontwikkelingen, zoals de verhoging van de verbrandingsbelasting, is dit het juiste moment om nieuwe maatregelen te nemen. Wij zien het Recycle-tarief als een belangrijke stap om dit doel te behalen.”
 
Recycle-tarief bestaat uit twee delen: een vastgesteld en een variabel tarief

Het Recycle-tarief is daardoor vergelijkbaar met andere nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektra. Het aantal keer dat inwoners hun restafvalbak aan de weg zetten, bepaalt de hoogte van het variabele tarief. Bewoners van hoogbouw hebben hier invloed op door het aantal keer dat zij de ondergrondse container voor restafval gebruiken. Wanneer inwoners hun afval goed scheiden betekent dit dat er minder restafval overblijft en er meer waardevolle grondstoffen kunnen worden ingezameld. Inwoners krijgen hiermee dus invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland heeft al een soortgelijk systeem. In die gemeenten is de afvalstoffenheffing en de hoeveelheid restafval gemiddeld lager.

Plan voor uitvoering na instemming gemeenteraad
Wanneer de raad kiest voor deze nieuwe koers, gaat de gemeente samen met energie- en afvalbedrijf HVC werken aan een uitvoeringsplan. Hierbij wordt ook gekeken naar de verschillen in huishoudens. De voorgestelde planning is om te starten in januari 2021.

Afbeelding Nieuwe koers afvalinzameling
facebooktwitteryoutube