MERCATUS TROTS OP RESULTATEN AEDES-BENCHMARK

za 23 nov 2019, 10:54 UUR

In de Aedes-benchmark worden vijf prestatievelden gemeten. Bij alle vijf prestatievelden behoort Mercatus tot de koplopers of de middengroep. Daar is Mercatus trots op.

De 5 prestatievelden zijn: beschikbaarheid & betaalbaarheid, duurzaamheid, bedrijfslasten, onderhoud & verbetering en het huurdersoordeel.
Mercatus behoort tot de landelijke koplopers op de eerste drie onderdelen. Het gaat dan om de relatieve huurprijs en het beschikbare woningaanbod voor de huurders. Het thema duurzaamheid betreft de gemiddelde energie-index en CO2 uitstoot. Ook hier scoort Mercatus bovengemiddeld. De lage bedrijfslasten ten opzichte van de branche laten zien dat Mercatus als organisatie efficiënt werkt.

Mercatus investeert al jaren lang veel in onderhoud. Dit leidt er toe dat de woningkwaliteit beter is dat het gemiddelde in de branche. Wij zijn trots op het rapportcijfer 7,6 voor onze dienstverlening aan nieuwe huurders en een 7,8 van huurders met een reparatieverzoek. We zien dat het cijfer voor onze dienstverlening aan vertrokken huurders met een 7,0 wat achterblijft. Daarmee scoren we gemiddeld ten opzichte van de branche.

Ton Beurmanjer (directeur Mercatus) over de resultaten van Mercatus. “Deze cijfers laten een mooie balans zien tussen onze investering en de tevredenheid van onze bewoner. Het komende jaar staat natuurlijk onze bewoner centraal, daarnaast focust Mercatus zich op de thema’s Duurzaamheid, Vitale wijken en Zelfstandig thuis kunnen wonen. Ik ben benieuwd hoe dat zich vertaalt in de cijfers van 2020”.

De Aedes-benchmark
Branchevereniging Aedes houdt jaarlijks de Aedes-benchmark, waaraan bijna alle woningcorporaties hebben meegedaan. De Aedes-benchmark maakt prestaties van corporaties inzichtelijk. Zo weten corporaties waar ze staan ten opzichte van andere vergelijkbare corporaties. Op basis van de benchmarkcijfers kunnen corporaties vervolgens de eigen prestaties gericht verbeteren. Ook de samenleving vraagt om kwaliteit, efficiency en transparantie. Gemeenten, huurders en andere relaties willen inzicht hebben hoe corporaties hun middelen besteden.

Afbeelding MERCATUS TROTS OP RESULTATEN AEDES-BENCHMARK
facebooktwitteryoutube