Incidentele baten komen goed van pas

zo 04 okt 2020, 10:51 UUR

Het lopende begrotingsresultaat van de gemeente Noordoostpolder geeft een positief saldo van 1,8 miljoen. Een momentopname. De najaarsrapportage laat zien dat het geld dat gemeente Noordoostpolder op dit moment uitgeeft aan corona, gelijk is aan de compensatie die de gemeente ontvangt van het Rijk. Het uiteindelijke effect van corona op de begroting van 2020 is onzeker. Het positieve resultaat komt ook omdat er minder voorgenomen investeringen tot uitvoering zijn gekomen. Dat geeft eenmalig een besparing van € 0,5 miljoen op de lasten. De ruim € 1 miljoen die was gereserveerd om het verlies rondom het dr. Jansencentrum op te vangen, valt nu vrij en is ook onderdeel van dit positieve resultaat. Het vrijvallen van dit bedrag was al bekend, maar wordt via de najaarsrapportage op het juiste moment verwerkt.

Corona
In deze najaarsrapportage zijn de financiële effecten van corona voor onze gemeente in kaart gebracht. Er is gekeken naar het verloop in de periode t/m augustus 2020, maar er wordt ook een vooruitblik gegeven op de periode t/m december 2020.
Wethouder Hans Wijnants: “We hebben de financiële effecten van de afgelopen tijd goed in beeld. Dat het Rijk naast de compensatie voor gemaakte kosten voor corona ook de geplande opschalingskorting voor de gemeente voor 2020 en 2021 uitstelt, compenseert gedeeltelijk de te lage algemene uitkering. Gemeenten hebben het moeilijk en daar hoort een korting niet bij.”
De najaarsrapportage is een momentopname. Het verdere verloop is mede afhankelijk van alle maatregelen, verandering en onzekerheden in de laatste maanden van 2020.

Planning & Control Cyclus
De najaarsrapportage is onderdeel van de jaarlijkse planning en control cyclus van de gemeente. Via de najaarsrapportage wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de meeste recente beleidsontwikkelingen en budgettaire afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting.

Afbeelding Incidentele baten komen goed van pas
facebooktwitteryoutube