Gemeenteraad wil effecten van bezuinigingen ‘verzachten’

wo 11 nov 2020, 15:26 UUR

De gemeenteraad wil de pijn van de bezuinigingen de komende twee jaar ‘verzachten’. Daarom moet het college van B en W in het voorjaar een plan presenteren waarin voor 9 ton aan bezuinigingen wordt teruggedraaid. Op de VVD na stemden alle partijen in met die opdracht aan wethouder Wijnants.

Eerder dit jaar ging de gemeenteraad akkoord met een bezuinigingsronde. Komende jaren loopt die structurele besparing op van 2,6 naar 3,8 miljoen per jaar. Uit de programmabegroting die de gemeenteraad maandag behandelde blijkt echter dat er bijna twee miljoen aan incidentele meevallers zijn.

“Een oerdegelijke begroting is goed, maar deze is oer-oerdegelijk”, zegt Sjoerd de Boer van ChristenUnie-SGP die een motie indiende. Volgens hem, en uiteindelijk bijna alle partijen, is er ruimte om de komende twee jaar minder streng te bezuinigen. Hij wijst daarbij ook op de gevolgen van de coronacrisis die veel mensen treffen. De werkloosheid loopt bijvoorbeeld op.

Politieke Unie had liever gezien dat de gemeenteraad zelf een voorstel zou uitwerken dat de bezuinigingen zou matigen, maar stemde uiteindelijk wel in met de motie. Wijnants moet daarom de komende maanden aan de slag.
De financieel wethouder moet ook een oplossing vinden voor de gevolgen van een motie van GroenLinks en CDA. Die partijen willen dat de gemeente de komende jaren geen 100.000 euro per jaar bezuinigt op het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. “Als je wilt dat inwoners aan de slag gaan met duurzaamheid, moet je niet zelf gaan bezuinigen. We hebben een voorbeeldfunctie”, vinden Johan Goos (CDA) en Hylke Hekkenberg (GroenLinks). Politieke Unie, VVD en ONS stemden tegen die motie.

De gemeenteraad nam de programmabegroting overigens wel unaniem aan. Partijen concluderen dat Noordoostpolder er beter voorstaan dan verwacht gezien de huidige coronacrisis.

Afbeelding Gemeenteraad wil effecten van bezuinigingen ‘verzachten’
facebooktwitteryoutube