Evaluatie huisvesting arbeidsmigranten

zo 25 jul 2021, 10:00 UUR

Gemeente Noordoostpolder start dit najaar met de evaluatie van het huisvestingsbeleid van arbeidsmigranten. De gemeente doet dit samen met partners die bij de huisvesting van arbeidsmigranten betrokken zijn. Denk aan inwoners, dorpsbesturen, uitzendbureaus en natuurlijk de arbeidsmigranten zelf. De afgelopen maanden krijgt de gemeente regelmatig verzoeken voor huisvesting die niet passen binnen het huidige beleid.
Wethouder Wiemer Haagsma: “We vinden passende huisvesting voor arbeidsmigranten belangrijk, waarbij ook omwonenden, arbeidsmigranten en huisvesters van te voren weten waar ze aan toe zijn. We werken daarom als gemeente Noordoostpolder op dit moment alleen mee aan verzoeken die passen binnen het huidige beleid.”

Evaluatie beleidsregels 2017
In 2012 was gemeente Noordoostpolder één van de eerste gemeenten die beleid opstelde voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit beleid is de basis om vergunningen te verlenen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dat gebeurt in allerlei vormen: van grootschalige locaties voor maximaal 300 personen in de glastuinbouwgebieden tot het huisvesten van maximaal 4 personen in woningen in de dorpen. In 2017 is het beleid door de gemeenteraad geëvalueerd en zijn de regels die bij dat beleid horen aangepast.

Passende huisvesting
De glastuinbouwgebieden bij Ens tussen Luttelgeest-Marknesse groeien. En ook in andere sectoren blijft de vraag naar arbeidsmigranten de komende jaren toenemen. Daar hoort passende huisvesting bij, maar wel op een manier die vooraf en voor iedereen duidelijk is. De gemeente verwacht de evaluatie medio 2022 af te ronden.


Afbeelding Evaluatie huisvesting arbeidsmigranten
facebooktwitteryoutube