COVID-19: Gemeente Noordoostpolder neemt verantwoordelijkheid

do 12 mrt 2020, 08:37 UUR

Gemeente Noordoostpolder heeft in een brief aan de organisatoren van evenementen gevraagd te anticiperen op maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus. Op dit moment zijn er binnen de gemeente geen besmettingsgevallen met het Coronavirus bekend. Daarom zet de gemeente in op preventieve maatregelen.
 

Uit de berichtgeving door de GGD en het RIVM weten we hoe het virus zich verspreidt. Deze informatie is voor de gemeente NOP, maar ook voor de organisatie van een evenement van belang.   

Binnen de gemeente staan de komende tijd evenementen met veel bezoekers op de agenda. De gemeente heeft de organisatoren van deze evenementen een brief gestuurd met het advies te heroverwegen om het evenement te annuleren of te verplaatsen. Op dit moment bevinden wij ons in Noordoostpolder in de fase waarbij onze inspanningen zijn gericht op het voorkomen van verspreiding van het virus. Het annuleren of verplaatsen van een evenement past in deze lijn.

Als de situatie zich voordoet dat ook besmettingsgevallen in de gemeente NOP bekend worden, heeft de burgemeester in het uiterste geval de bevoegdheid om evenementen te verbieden. Zij monitoren de situatie van uur tot uur.
 
Binnen het gemeentehuis worden ook maatregelen genomen die erop gericht zijn verspreiding te voorkomen. Die liggen vooral op het terrein van het maken van de juiste afwegingen om de dienstverlening aan de inwoners zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.

Afbeelding COVID-19: Gemeente Noordoostpolder neemt verantwoordelijkheid
facebooktwitteryoutube