Betaalbaarheid belangrijk bij stap naar gasloos wonen

zo 24 jan 2021, 09:33 UUR

Emmeloord - Inwoners van Noordoostpolder vinden betaalbaarheid het belangrijkste argument om al dan niet over te stappen op aardgasvrij wonen. Dit blijkt uit een enquête die de gemeente hield onder de inwoners.

De mensen willen ook zelf kiezen voor een aardgas alternatief. Verder vinden de ondervraagden comfort en een duurzame oplossing  belangrijk. Wethouder Anjo Simonse: 'Dit is een duidelijk signaal. Ik  vind het belangrijk dat we voor alle inwoners goed kijken naar de beste en meest betaalbare oplossing voor de verschillende situaties die er zijn.'

De gemeente gebruikt de resultaten als input voor de transitievisie warmte. Daarin komt te staan wanneer welke dorpen en wijken kansrijk zijn om te beginnen aan de overstap naar aardgasvrij.

De meeste mensen geven aan dat het hen logisch lijkt te starten in buurten waar toch al werkzaamheden gepland staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om  het vervangen van riolering of gasnet, nieuwbouw of verbouwingen. Ook geven inwoners aan te kijken naar buurten waar flinke slagen gehaald kunnen worden met grote gebouweigenaren zoals woningcorporaties.

Daarnaast geeft een groot deel aan het raadzaam te vinden daar te starten waar bewoners zelf initiatief willen nemen. Zo’n 800 bewoners hebben de enquête ingevuld. De resultaten staan op www.noordoostpolder.nl/enquete-aardgasvrij

Eind dit jaar moet de transitievisie warmte klaar zijn. De transitievisie warmte geeft de volgorde en planning aan. De komende jaren wordt de visie uitgewerkt in wijkuitvoeringsplannen. Dat gebeurt samen met inwoners uit de betrokken wijken. Daarin komt te staan welke techniek gebruikt gaat worden en een gedetailleerde planning.


Bron: NDC Mediagroep

Afbeelding Betaalbaarheid belangrijk bij stap naar gasloos wonen
facebooktwitteryoutube