Ambitie gemeente NOP: in 2030 energieneutraal

zo 24 mei 2020, 10:00 UUR

Gemeentelijke inspanningen aan de energietransitie kunnen meer zichtbaar worden gemaakt

Om bij te dragen aan de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs en de Nederlandse vertaling daarvan heeft de gemeente Noordoostpolder de hoge ambitie uitgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn. De gemeentelijke Rekenkamercommissie heeft in beeld gebracht of het beleid om deze ambitie te realiseren logisch, helder en doeltreffend is en welke rol de raad hierbij heeft gespeeld. Dit onderzoek betreft zowel een terugblik op de totstandkoming en uitvoering van het beleid in de afgelopen jaren (periode 2017-juni 2019), als een vooruitblik op te verwachten resultaten en mogelijke verbeterpunten in de komende jaren.In het rapport van de Rekenkamercommissie Noordoostpolder staan aanbevelingen voor de manier waarop de raad hun rol bij de energietransitie meer kunnen invullen.
Joris van Enst, voorzitter van de Rekenkamercommissie: “Energietransitie is een actueel thema met een enorme opgave ook tijdens de Coronacrisis. Ik zie dan ook de aanbevelingen in het licht van de korte en lange termijn.. Ik ben verheugd dat het college de handschoen oppakt en ik hoop dat de raad eensgezind de kaders stelt die voor een goede beleidsuitvoering nodig zijn.”

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de interventiefilosofie van de gemeente voor het aanjagen van de energietransitie op hoofdlijnen goed is uitgewerkt.
Ook is de Noordoostpolder doeltreffend in de afvalverwerking en de opwekking van duurzame energie. Maar de doeltreffendheid is niet duidelijk bij het streven naar schone mobiliteit en klimaatadaptatie.  Ook de doelmatigheid van de gemeentelijke inzet is moeilijk te bepalen. De gemeenteraad stuurt op detail en mist de hoofdlijnen om goed regie te voeren

De Rekenkamercommissie heeft het rapport aangeboden aan de gemeenteraad. De Rekenkamercommissie geeft op 9 juni in de commissie een toelichting op het rapport en de gemeenteraad zal het rapport behandelen op 29 juni. Het rapport is te vinden op de website van de gemeenteraad.

Afbeelding Ambitie gemeente NOP: in 2030 energieneutraal
facebooktwitteryoutube