12 kandidaten voor vacature burgemeester Urk

wo 12 feb 2020, 15:32 UUR

Op de vacature voor burgemeester van de gemeente Urk hebben 12 personen bij commissaris van de Koning
Leen Verbeek hun interesse kenbaar gemaakt.
Onder de sollicitanten bevinden zich 2 vrouwen en 10 mannen.

Van de 12 sollicitanten zijn 8 personen met dagelijkse bestuurservaring in het openbaar bestuur. Naar
politieke kleur is de verdeling als volgt: 4 SGP, 2 CDA, 1 ChristenUnie, 1 PVV, 1 VVD en 1 van een lokale partij.
Van 2 kandidaten is geen politieke achtergrond bekend.

De sollicitatietermijn liep van 21 januari 2020 tot 11 februari 2020. Het burgemeestersambt in Urk is sinds 19
september 2019 vacant door het vertrek van burgemeester Pieter van Maaren. Sindsdien neemt Ineke Bakker
het ambt waar.

Op 16 januari 2020 heeft de gemeenteraad het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De komende
tijd staat voor de commissaris van de Koning in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van
sollicitatiegesprekken. De commissaris let daarbij op de benoembaarheid van een kandidaat. Daarna zal hij met
de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken.
Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de
gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Urk
te kiezen. Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de
procedure.

De minister legt deze voordracht aan de Ministerraad voor, waarna de burgemeester bij Koninklijk Besluit
wordt benoemd. In september kan de gemeente Urk zijn nieuwe burgemeester verwachten.


Afbeelding 12 kandidaten voor vacature burgemeester Urk
facebooktwitteryoutube